Trainingen PHP

PHP is een scripttaal en is vergelijkbaar met Perl, Python en Ruby. Qua syntaxis lijkt PHP het meest op C. De meest gangbare versie op dit moment is versie 7 en is geheel object georienteerd. PHP is 20 jaar geleden afgeleid van Perl en is een scripttaal. Dat betekent dat de code niet gecompileerd hoeft te worden maar direct geinterpreteerd wordt.70% van alle sites wereldwijd maakt gebruik van PHP.

PHP maakt zowel objectgeoriënteerd ('programmeren met klassen') als procedureel programmeren ('programmeren met functies') mogelijk. De directe mogelijkheid om het te mengen met HTML maakt het uitermate geschikt voor het bouwen van web-applicaties. Deze open source software is zeer interessant voor iedereen die web applicaties bouwt (ook met bijv. Wordpress).

lees meer ...

Trainingen Python

Het doel is om op een leuke manier te leren programmeren in Python. Python verovert de wereld in snel tempo. Python is bijzonder geschikt voor het leren programmeren zonder ervaring vooraf: het heeft een logische en intuïtieve syntax. Python is een “open source” programmeertaal en de code kan zowel als interpreter als gecompileerd gebruikt worden – wat erg gemakkelijk is voor een leertraject. Python wordt erg veel gebruikt bij het programmeren van applicaties op iot-sensorsystemen als de Raspberyy PI.

De cursus is dan ook gericht op iedereen die bij wil blijven met de ontwikkeling of begrip wil krijgen hoe Python applicaties werken.

De Python cursus is gebaseerd op Python 3.6 en behandeld zullen worden:

lees meer...

Trainingen Wordpress

De grote site-bouwdoos. In deze workshops wordt niet geprogram-meerd, maar wordt het gebruik van Wordpress getraind. Het resultaat is een kennis en kunde van sitebouw in de breedste zin van het woord. Ideaal voor iedereen die een- of tweezijdige communicatie op Internet wil realiseren op Pc, tablet en smartphone.

Wordpress is de internationale standaard geworden voor het bouwen van websites. Op dit moment is 40 % van sites op het Internet gebrouwd met behulp van Wordpess. Het is daarom een must voor iedereen die actief is met data op het Internet om kennsi te nemen van Wordpress als tool voor allerhande communicatie op Internet vi PC’s, tablets of smartphones.

lees verder ..

Aanpak

                                    Neem contact op en in overleg komen we tot een lesprogramma.

KvK nr: 69260109