Vaste gastlessen / Docent: Tom Hallegraeff

bijna 40 jaar ervaring in de ICT 

De gastlessen duren 5 kwartier tot 1,5 uur en kunnen gegeven worden op verschillende niveaus binnen een bedrijf of organisatie - afgestemd op kennis- en ervaringsniveau van de groep. Ook voor diverse standaard opleidingen zijn de onderwerpen interessant. Studenten krijgen door de praktijkvoorbeelden inzicht in welke vraagstukken er spelen in de ICT in bedrijven en organisaties.

Alle colleges worden begonnen met het doornemen van een paar vacatures waarin een aantal termen voorkomen die verderop uitgelegd worden in de de les / hoorcollege. Doorgaans maak ik eerst even kennis met de verantwoordelijke voor traininge of opleiding in de organisatie. Bij meerdere gastlessen op één dag bij dezelfde organisatie wordt een speciale afspraak gemaakt. Materiaal inclusief, beamer moet aanwezig zijn. Advies: groepsgroote beperken tot max 40 studenten/medewerkers. 


Ook: Event-voordrachten

Voor bedrijfsbijeenkomsten, trainingen, klanten, OR vergaderingen, themabijeenkomsten ec. waar IT-kennis op een speelse algemen manier voor het voetlichtgebracht kan aan een event-voordracht gedacht worden. Met humor wordt speels uitgelegd wat belangrijke thema's zijn: CLOUD, Security, Kunstmatige intelligentie, Internet of things etc. download de folder daarover. .

Voor directies en management, of voor bedrijfs-opleidingen en OR’s  kunnen onderwerpen als Digitale Transformatie en Agile Business Planning interessant zijn als ook strategiebepaling met behulp van Canvas methoden.

Info: IT-plan / Tom Hallegraeff / 06 54311922 of th@it-plan.nl

Op aanvraag kunnen andere typen gastlessen besproken worden of een mix

van de huidige drie typen gastlessen:

 1. ICT projecten
 2. Software ontwerp
 3. Agile / scrum aanpak
 1.  download folder: 


ICT projecten

 • Welke ICT projecten kan je onderscheiden, welke kenmerken hebben die bijv. infrastructurele projecten als CLOUD of applicatie gerelateerde projecten.. Welke rol speelt onderhoud op informatiesystemen? Hoe wordt security aangevlogen? Hoe wordt op een moderne manier een ICT project begroot? Wat doe je als er projectwijzigingen zich aandienen bij de realisatie? Scrum teams, hoe werken deze in de praktijk. Waarom gaat er bij de overheid zoveel mis? Archimate als leidraad. Voorbeelden proces-ontwerp.
 • Voorbeelden: proces gebaseerd ontwerpen met Archimate, project ProRail of ministerie OZW, project trainingsinstituut.

list

voorstellen

 • Definitie: wat is een ICT-project
 • Hoe te beginnen: visie-missie- en wat moet er komen
 • Hoe definiëren we onze wensen
 • (On)leesbare ontwerpen
 • Wie zijn er bij berokken
 • Eigenaar – projectleider – bouwer – tester
 • Agile – hoe wordt een organisatie Agile
 • Scrum aanpak
 • Kosten

Extra:

 • Waarom gaan overheidsprojecten vaak fout?
 • Hoe wordt een goede begroting opgesteld ?
 • Wat is de beste (kosten) bewaking van een project

Software ontwerp

 • Hoe werden vroeger en worden nu de eisen en wensen verzameld voor automatisering van bedrijfsprocessen? Wat is de missie en de visie van de organisatie? Top-down denken. Doelen stellen. Welke gebruikers met welke middelen moeten bereikt worden? Moderne en verouderde projectinrichting. Bouwstenen scrum-aanpak. ICT project - Wie is verantwoordelijk? Hoe wordt er begroot?Wanneer en door wie wordt er getest? Wijzigingen tijdens realisatieproces. 
 • Procesdenken of eventdenken? Welke data voor wel doel?
 • Voorbeelden ontwerp: groothandel, verzekeringsmaatschappij
 • Microsoft SDL (Security Development Lifecycle) en STRIDE (bedreigingen)

list

voorstellen

 • Requirements
 • Actors perspectief
 • Cloud / local en hybride oplossingen
 • Screens & APPs
 • Internet of Things
 • Enterprise Architectuur
 • Requirements management
 • Business, applicaties en infrastructuur
 • Implementatie en motivatie
 • Veranderingen
 • Passieve en actieve structuren
 • Gedrag van systemen
 • Archimate modelling
 • Archimate voorbeelden

Extra:

 • Business model canvas

Agile / scrum aanpak

 • Yellow paper sessies – hoe werkt dat? Wie is de story-teller? Sprints geven houvast, maar wat gaat dat kosten? Bewaking van uren en materialen tijdens de realisatie. Belasting (load) van een applicatie. WEB of APP?
 • Design en ontwerp, wat zijn de verschillen? Togaf & Archimate principes.
 • Is het een hobby van de IT afdeling of is het een business vraag. Missies en visies gaan vooraf. Hoe sluit alles aam op al eerder gerealiseerde systemen?
 • Hoe motiveer je gebruikers? 
 • Voorbeelden Archimate
list

voorstellen

 • Definities Agile / scrum
 • Wijzigingen tijdens projecten
 • Yellow stickers
 • Storytelling, sprints
 • Change-management
 • Scrum begrotingen & meetings
 • Agile sprints in retrospectie
 • Breakdown curve
 • Rollen: owner, facilitator, bouwers, projectleider, testers
 • Documentatie & onderhoud
 • Ervaringen met scrumprojecten

Extra:

 • Andere (project) methodes
 • Agile in breed perspectief (beleid)